Lielapjomu datu analīze

12/09/2023

Mācību programmas apraksts: Mācību programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas lielo datu analīzē tiesībsargājošām iestādēm, lai veicinātu efektīvu lielo datu izmantošanu.

Mācību programmas tēmas:

  • Ievads lielo datu analīzē
  • Datu ievākšana un pārvaldība
  • Datu analīzes tehnikas – Anomāliju identificēšana, ML, predictive analysis.
  • Praktiskais pielietojums