HomeCategory

Apmācības Archives - VersaIntel - Jūsu kiberdrošības un digitalizācijas partneris

Lielapjomu datu analīze

Mācību programmas apraksts: Mācību programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas lielo datu analīzē tiesībsargājošām iestādēm, lai veicinātu efektīvu lielo datu izmantošanu. Mācību programmas tēmas: Ievads lielo datu analīzē Datu ievākšana un pārvaldība Datu analīzes tehnikas – Anomāliju identificēšana, ML, predictive analysis. Praktiskais pielietojums

Apmācības – Ievads atvērto datu avotu analīzē

Pakalpojumu ietvaros tiek sagatavota apmācību programma, kas tiks veidota dinamiskā veidā, iekļaujot gan teorētisko daļu, gan praktisko daļu, mācību programmu balstot uz praktiskiem piemēriem, kura pielietojama Valsts policijas amatpersonu amata pienākumu pildīšanā. Mācību programmas tēmas: Ievads atvērto datu avotu analīzē, jeb OSINT (Teorija) OSINT veidi OSINT ietvaru izmantošana Operacionālā drošība Papildus pēc pieprasījuma tiek piedāvātas...

Ievads drošības incidentu izmeklēšanā

Apmācību mērķis sniegt studentiem pamata zināšanas drošības incidentu izmeklēšanā un datorkriminālistikā, tās apakš disciplīnas, pielietotajā metodoloģija. Apgūt pamata iemaņas darbā ar datorkriminālistikā un drošības incidentu izmeklēšanā izmantoto programmnodrošinājumu, datorsistēmu artefaktiem un to paveidiem. Mācību programmas tēmas: Ievas drošības incidentu izmeklēšanā un datorkriminālistikā (Teorija) Sagatavošanās izpētei: Ierakstaizsardzības iekārtas; Spoguļkopiju izveide Failu sistēmu izpēte (NTFS/UFS/FAT32/HFS/EXT) Artefaktu izpēte...