Ievads drošības incidentu izmeklēšanā

12/09/2023

Apmācību mērķis sniegt studentiem pamata zināšanas drošības incidentu izmeklēšanā un datorkriminālistikā, tās apakš disciplīnas, pielietotajā metodoloģija. Apgūt pamata iemaņas darbā ar datorkriminālistikā un drošības incidentu izmeklēšanā izmantoto programmnodrošinājumu, datorsistēmu artefaktiem un to paveidiem.

Mācību programmas tēmas:

  • Ievas drošības incidentu izmeklēšanā un datorkriminālistikā (Teorija)
  • Sagatavošanās izpētei:
    • Ierakstaizsardzības iekārtas;
    • Spoguļkopiju izveide
  • Failu sistēmu izpēte (NTFS/UFS/FAT32/HFS/EXT)
  • Artefaktu izpēte (atbilstoši pētāmajai operētājsistēmai)
  • Operatīvās atmiņas izmetnes sagatavošana un analīze

Papildus pēc pieprasījuma tiek piedāvātas individuālas tēmas.