Apmācības – Ievads atvērto datu avotu analīzē

12/09/2023

Pakalpojumu ietvaros tiek sagatavota apmācību programma, kas tiks veidota dinamiskā veidā, iekļaujot gan teorētisko daļu, gan praktisko daļu, mācību programmu balstot uz praktiskiem piemēriem, kura pielietojama Valsts policijas amatpersonu amata pienākumu pildīšanā.

Mācību programmas tēmas:

  • Ievads atvērto datu avotu analīzē, jeb OSINT (Teorija)
  • OSINT veidi
  • OSINT ietvaru izmantošana
  • Operacionālā drošība

Papildus pēc pieprasījuma tiek piedāvātas individuālas tēmas.